• Audio Art
  • Audio Art
  • Audio Art
  • Audio Art
  • Audio Art
  • Audio Art

Specyfika systemów nagłaśniania w obiektach sakralnych

Specyfika systemów nagłaśniania w obiektach sakralnych

Akustyka odgrywa bardzo ważną rolę w obiektach sakralnych. Dawniej, aby osiągnąć odpowiednie parametry akustyczne, należało spełnić odpowiednie warunki już na etapie wznoszenia świątyni. Ważny był m.in. kształt architektoniczny budowli, zastosowane materiały, wyposażenie obiektu itd. Dzięki temu można było zapewnić odpowiednie rozchodzenie dźwięku w kościele. W ten sposób obiekty sakralne z powodzeniem funkcjonowały bez żadnego nagłośnienia. Właściwie dopiero od połowy XX w. zaczęto stosować różnorodne systemy elektroakustyczne. Obecnie urządzenia nagłaśniające skutecznie wspomagają akustykę w niemal wszystkich kościołach.

Nagłośnienie kościoła – najważniejsze wyzwania

Chociaż niegdysiejsze obiekty sakralne z powodzeniem funkcjonowały bez urządzeń elektroakustycznych, obecnie odpowiednie nagłośnienie kościoła nie należy do zadań prostych. Architekci podczas tworzenia projektu budowli skupiają się przede wszystkim na wyglądzie świątyni, dbając głównie o efekty wizualne. Oczywiście uwzględniana jest kwestia akustyki, ale często w znacznie mniejszym stopniu niż wymagałyby tego potrzeby. Rzadko ta kwestia konsultowana jest z profesjonalnymi akustykami. Stąd też niejednokrotnie ujawniają się pewne błędy w akustyce pomieszczeń. Szczególnie problematyczne są świątynie o dużych kubaturach, które charakteryzują się długim czasem pogłosu. Dodatkowo negatywny wpływ na akustykę mają materiały i tworzywa, z których wykonano ściany, sufit czy podłogę, a także te zastosowane przy wykańczaniu obiektu.

Zaburzenia akustyki w świątyni mogą być powodowane również przez czynniki zewnętrzne, takie jak np. ruchliwe ulice, bliskość torów kolejowych czy innych źródeł zakłócających naturalną akustykę.

Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, okazuje się, że chociaż w obiektach sakralnych akustyka odgrywa kluczową rolę, to jednak wcale nie jest tak łatwo zapewnić prawidłowe rozchodzenie dźwięku.

Profesjonalne nagłośnienie w kościołach

Prawidłowe nagłośnienie w obiektach sakralnych o dość nietypowej akustyce wymaga sporej wiedzy i doświadczenia. Często dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że budowle te są wpisane do rejestru zabytków, przez co muszą być traktowane w sposób szczególnie umiejętny. Dlatego systemy nagłośnienia w budynkach sakralnych muszą być instalowane przez profesjonalistów. Firma AudioArt specjalizuje się w usługach tego rodzaju. Nasi specjaliści mają niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności, dlatego też sprawnie tworzą nagłośnienie w kościołach lub modyfikują już istniejące rozwiązania.

Zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do współpracy!