• Audio Art
  • Audio Art
  • Audio Art
  • Audio Art
  • Audio Art
  • Audio Art

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWIN

System alarmowy ma za zadanie jak najszybciej wykryć intruza w obiekcie i przekazać taką informację odpowiednim podmiotom w celu podjęcia stosownych działań. Należy podkreślić, iż nadzór systemu często nie ogranicza się tylko do ochrony przeciwwłamaniowej i sygnalizacji napadu. Może on również dotyczyć kontroli prawidłowego funkcjonowania obiektu i sterowania różnymi elementami wykonawczymi. Centrala alarmowa może kontrolować dostęp do poszczególnych pomieszczeń z drzwiami wyposażonymi w elektrozaczepy lub rygle elektromagnetyczne. Mając na uwadze powyższe wymagania, firma Audio Art dostarczyła kompletne systemy do kilkuset obiektów.

Realizacje

Zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do współpracy!