• Audio Art
  • Audio Art
  • Audio Art
  • Audio Art
  • Audio Art
  • Audio Art

Systemy Kontroli Dostępu

Zadaniem systemu jest kontrola przepływu osób poruszających się w ramach wyznaczonych obszarów. Umożliwia to decydowanie o tym, kto, gdzie i kiedy może wejść, co z kolei ma kluczowe znaczenie dla ochrony obiektu, pracujących w nim osób oraz znajdujących się tam informacji i mienia. Systemy kontroli dostępu obejmują szereg technicznych rozwiązań, których zadaniem jest umożliwienie swobodnego poruszania się w obiekcie osób uprawnionych oraz ochronę przed wstępem osób niepowołanych. Rozwiązanie to może stanowić proste narzędzie kontroli ruchu osób, jak również w pełni profesjonalny system zarządzania całym budynkiem i funkcjonujących w nim systemów bezpieczeństwa. Audio Art w większości przypadków instaluje kontrolę dostępu jako uzupełnienie systemów CCTV i SSWiN.

Realizacje

Zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do współpracy!